Professoraپروفسورا

اولین سرویس وب‌سایت‌دهی رایگان به اساتید، معلمین و دبیران

سریع ترین راه، برای اشتراک گذاری امور درسی با شاگردان

ساخت رایگان وب‌سایت

راهنمای دفترچه یادداشت

در سمت چپ صفحه اصلی پنل مدیریت خود، بخشی به نام دفترچه یادداشت وجود دارد. این بخش که همانند کاغذ هست، می‌توانید نوشته ای را قرار دهید تا هربار که به مدیریت سایت می‌روید، این نوشته قابل دسترس و یادآوری شما باشد.
بطور مثال می‌توانید لیست کارهای روزمره ای که باید آن‌ها را انجام دهید و یا قرار ملاقت های شخصی خود را در دفترچه یادداشت نگه دارید.

پس از وارد نمودن متن مورد نظر در دفترچه یادداشت، حتماً باید این متن را با استفاده از عکسی که در سمت چپ بالای کاغذ تعبیه شده است (عکس دیسک مانند) ذخیره کنید.